میتینگ نوروزی ۱۰۰ درصد

میتینگِ نوروزیِ ۱۰۰درصد

این فراخوان برای رونق بازار طراحی و عکاسی در آستانه سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است. گرافوتو به طور معمول ۳۰درصد از فروش محصولات را به عنوان حق اشتراک دریافت می کند اما طبق تصمیمی که در قالب فراخوان ۱۰۰درصد اعلام شد قرار است تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ این ۳۰ درصد از فروش هر محصولی که در این مدت بارگذاری شد، دریافت نشود.

به عبارت دیگر : 
۱۰۰درصد درآمد فروش متعلق به خود هنرمند خواهد بود